foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
Realizacja Zadań Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W dniu  07.11.2021 roku odbył się Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS

Poniżej Skład imienny Rady i Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie wybranej na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
Poczas I Posiedzenia Rady Został wybrany 9 osobowy Zarząd oraz ukonstytuowała się 5 osobowa Komisja Rewizyjna
 

Rada Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS 

Skład Rady 

      1.   Janusz Sypiański - Przewodniczący

 1. Waldemar Buszan– Z-ca Przewodniczącego
 2. Krzysztof Harmaciński – Z-ca Przewodniczącego 
 3. Andrzej Kamiński – Skarbnik
 4. Marek Jaczun– Sekretarz
 5. Marek Konopka  – Członek Zarządu 
 6.  Ludwik Jaczun – Członek Zarządu 
 7. Bogusław Fijas - Członek Zarządu
 8. Łukasz Berent
 9. Józef Szczęsny
 10. Szymon Niestatek
 11. Marian Szkamelski
 12. Adrian Sadowski
 13. Andrzej Zawieska
 14. Krzysztof Konewko
 15. Dariusz Marchlewski
 16. Edward Szypulski
 17. Daniel Boros
 18. Krzysztof Suchwałko
 19. Andrzej Wilk

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

 1. Matula Zbigniew – Przewodniczący 
 2. Laskowski Jan - Z-ca Przewodniczącego 
 3. Sadowski Janusz – Sekretarz 
 4. Remigiusz Sobociński – członek
 5. Żuchowski Rafał – członek        

 

 Protokół Zjazdu Delegatów WMZ LZS 2021

STATUT WMZLZS - (zobacz)